Draudze

Vēsture

Latviešu evanģēliski - luteriskā draudze Norvēģijā dibināta 2019.gada 14.februārī, kā Oslo draudze ar mācītāju Gintu Kronbergu priekšgalā. 

Šī draudze ir Latvijas Evaņģēliski- Luterisko (LELB) draudžu locekļu draudze, kas ir Rīgas un Latvijas Arhibīskapa pārraudzībā un ir LELB ārmisijas darba veicēja ārzemēs. Draudzes pamatuzdevums ir svinēt dievkalpojumus, veikt diakonijas un misijas darbu, kā arī kopt ekumēnisko sadraudzību. 

Draudzes valde un statūti.