Mācītājs

Gints Kronbergs 

Mācītājs Gints Kronbergs ir Latviešu Evanģēliski luteriskās baznīcas (LELB) mācītājs, ordinēts Rīgas Domā 2000.gada 31.jūlijā. No 2003-2005.g. studējis teoloģiju Maģistratūrā, un ieguvis Maģistra grādu Oslo, Meninghetsfakultet. No 2005.gada atgriezies atpakaļ Latvijā un kalpojis Grobiņas un Durbes draudzēs līdz 2017.gada augustam. No 2006-2009.gadam bijis LELB Virsvaldes loceklis un Mācītāju garīgās aprūpes komisijas vadītājs. No 2011-2018 bijis Praktiskās teoloģijas pasniedzējs Lutera Akadēmijā, Rīgā. Latviešu dievkalpojumus Oslo vada kopš 2003.gada 18.novembra. 13.gadu garumā mācītājs uztur šo misiju atbraucot uz Oslo, šai laika periodā, apmēram 8 reizes gadā. Šeit ir garīgu atbalstu sev guvuši vairāki simti latviešu. Apmēram 40 cilvēki šeit ir kristīti un iesvētīti. Pēc 2016.gada mācītājs ar ģimeni pamazām pārceļas atkal atpakaļ uz Oslo, un sāk veidoties regulārāka draudze, līdz 2019.gada 14.februārī oficiāli tiek dibināta un reģistrēta Latviešu Evaņģēliski-Luteriskā baznīca Norvēģijā ar pirmo draudzi Oslo, ar gandrīz 100 draudzes locekļiem 2019.gada sākumā.