Laulību iesvētība

Laulība ir Dieva iestādīta un ir Viņa griba divu cilvēku kodzīvei. Laulību veic un iesvēta baznīcā, kur pie altāra Dieva un sanākušo tuvinieku un draugu priekšā tiek dots Laulību solījums, cienīt un mīlēt vienam otru visu mūžu. Nereģistrēta un nesvētīta kopā dzīvošana ir bieža parādība, un ir saistīta vai nu ar otršķirīgiem priekšstatiem par ideālo laulības kleitu, svinībām, ceļojumu utml., kas būtībā gadiem ilgi notur pāri "drošā attālumā" no šī notikuma, un pakļauj kodzīvi visiem riskiem. Vai arī katrs apzināti gaida "vēl kādu variantu". Ar to tiek traucēta dzīve, katra cilvēka cieņa un mīlestība pret otru, un bērniem, sevišķi kad viņi ir nedaudz izauguši un saprot un ņems par "piemēru" savus vecākus.... Lai salaulātos, vajag vienīgi mīlēt vienam otru un sarunāt ar mācītāju, kad varēs nākt pie altāra! Lūdzu jautājiet un nāciet!

Pēc patreizējām pilnvarām, un likumdošanas Norvēģijā, mācītājs Gints Kronbergs ir tiesīgs laulību iesvētīt baznīcā, izdodot baznīcas laulību iesvētes apliecību. Tas nozīmē, ka iepriekš laulātajiem ir jāsarakstās LV Dzimtsarakstu nodaļā, un tad ar šo apliecinājumu, jālūdz laulību iesvēte baznīcā. Mēs strādājam pie tā, lai varētu izmainīt likumdošanu un no tā izrietošās mācītāja pilnvaras saulaulāt pārus arī juridiski.

Laulības baznīcā ir viens no arī skaistākajiem notikumiem cilvēku dzīvēs, un tāds ir arī laulību dievkalpojums baznīcā, no A-Z. Piesakot laulību, tiek nodrošināts pilns mācītāja un arī draudzes locekļu atbalsts tam, lai pienācīgi sagatavotos skaistajam notikumam. Piedāvājam arī aizraujošus laulību seminārus, pāriem kuri vēlas laulāties! Klauvējiet, lai Dieva svētība ir jums un jūsu attiecībām, ģimenei, bērniem!