Iesvētības

Iesvēta gan bērnībā kristītos, gan tos, kuri Kristību saņem jau kā pieaugušais. Noteikti ir jāiziet draudzes piedāvātā Iesvētes mācība. Iesvētes mācība attiecas arī uz tādiem kristītiem- iesvētītiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši draudzes piederību, piemēram, neatbalstot draudzi prakstiski, nepiedaloties draudzes garīgajā dzīvē, nenākot uz dievkalpojumiem u.tml. Vai arī, kas ir kristīti kādā citā konfesijā un pārnāk uz draudzi. Iesvētes mācības būtība ir nostiprināt cilvēkus kristīgās ticības pamatjautājumos. Iesvētes mācības pamatā ir Lutera Katehisma 5 galvenās daļas: Baušļi, Ticība, Lūgšana, Kristība, Sv.Vakarēdiens. Iesvētes mācības ilgums parasti ir 2-3 mēneši kā grupas nodarbības. Iespējamas arī individuālas apmācības objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, darba vai studiju prombūtne u.tml. Iesvētes mācības laikā Iesvētību kandidāti apmeklē draudzes dievkalpojumus līdz ar citiem draudzes locekļiem.