Latviešu Evanģēliski - Luteriskā Baznīca Norvēģijā

Par mums

Latviešu draudze Oslo


Daudzi esam uz ilgāku vai īsāku laiku izbraukuši no Latvijas, lai dzīvotu un strādātu šeit Norvēģijā. Latviešu draudze Oslo ir vieta, kur sanākt - lai satiktos svētdienas dievkalpojumos un pavadītu svētīgu laiku kopīgā sadraudzībā. 

Mums ir svarīgi kopt savu kristīgo ticību, saņemt Dieva Vārdu un Altāra Sakramentu. Mēs aizlūdzam viens par otru, kā arī par tiem, kuru vajadzības mēs uzzinām viens no otra. Sniedzam viens otram arī praktisku atbalstu - ar padomu un pieredzi, ar vārdiem un darbiem. Šeit ir iespēja mūsu tautiešiem nākt pie ticības, tikt kristītiem, iesvētītiem un laulātiem. Tas notiek jau ik gadu un mūsu pulks pamazām aug. 

Mēs pieņemam kristīgā sadraudzībā mūsu brāļus un māsas arī no citām kristīgām konfesijām. Viņi piedalās un kalpo kopā ar mums- ar labiem darbiem un kopīgu pielūgsmi. Pie mums nāk un var nākt VISI. Baznīcā ir vieta ikvienam, lai ticētu un saņemtu nepieciešamo ticības stiprinājumu - Dieva Vārdu un Altāra Sakramentu. Ar to varam iet atkal atpakaļ dzīvē. Strādāt, darboties un dzīvot. Lai kur katrs mēs būtu aicināti.

Draudze nepastāv tikai svētdienām, bet arī ikdienai. Ikdienā pastorālu atbalstu un garīgu līdzgaitniecību veic draudzes mācītājs Gints Kronbergs. Savukārt mūsu kalpotāju komanda palīdz dažādos praktiskos jautājumos. Mēs aktīvi sadarbojamies arī ar citām kristīgām baznīcām Oslo, sabiedriskām organizācijām, kā arī Latvijas Vēstniecību Norvēģijā. 

Labprāt dosimies kalpošanā arī pie tautiešiem Bergenā, Hamarā, Olesunnā un arī citviet, lai veidotu baznīcu visā Norvēģijā. 

Lai Dievs mums palīdz!Kalendārs

Dievkalpojumi Oslo 2020.gadā 

  • 9. februārī plkst. 15:00
  • 8. Martā plkst 15:00 Gavēņa laika
  • 5. aprīlī plkst. 15:00 Pūpolsvētdiena
  • 19. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienas. Kopā ar zviedu un somu draudzēm
  • 24. maijā plkst. 15:00
  • 7.jūnijā plkst. 15:00 Trīsvienības svētki

Kristību un iesvētību grupas tikšanās 

  • no Marta, nedēļas nogalēs, piektd/sestdienās


Reģistrācijas anketa

Spied šeit, aizpildi anketu un kļūsti par latviešu draudzes Oslo biedru.